Error
 • Error loading feed data

Smederevo

SmederevoSmederevo se prvi put pominje u povelji cara Vasilija II iz 1019. godine, a ime Smederevo u hrisovulji kneza Lazara 1381. godine, kojom je knez Lazar ovo, tada malo naselje, poklonio manastiru Ravanici.

Nakon smrti Stefana Lazarevića, despot Đurađ Branković nije mogao ostati u Beogradu koji su preuzeli Mađari, on je sagradio novu prestonicu u Smederevu. Mesto je izabrao što dalje od Turaka, a sa osloncem na granicu Ugarske i Dunav, gde je sagrađen „vodeni grad", opkoljen Dunavom, Jezavom, a sa treće strane prokopan je širok rov sa vodom. Smederevska tvrđava je građena od 1428. do 1430. godine, što se vidi iz velikog natpisa izvedenog opekama na jednoj kuli unutrašnjega grada. Ovakvi natpisi su uopšte retki, ima ih još u Vizantiji, a sa te strane uzet je možda i model za zidove i kule, što je razumljivo kada se zna da je radove vodio Vizantinac Kantakuzen, brat Đurđeve žene Jerine. Već devet godina po zidanju grada, napao ga je sultan Murat II i zauzeo 1439. godine. Zatim ga je po sporazumu sa Mađarima, vratio Despotu Đurađu 1444. godine, no ne za dugo jer ga je već 1453. godine, a zatim i 1456. godine opsedao i tukao topovima Muratov naslednik Mehmed II. Te godine je umro i stari despot i posle toga Turci 1459. god. osvajaju grad. Od Turaka grad preuzimaju Austrijanci u poznatim ratovima u XVII i XVIII veku, kada su i Beograd i Smederevo povremeno bili zauzimani i ponovo padali u turske ruke, bilo borbama bilo ugovorima o miru. Novembra 1805. godine Karađorđe je oslobodio Smederevo i smederevski dizdar Muharem Guša predao je Karađorđu ključeve drevnog zdanja pod krošnjama stoletnog duda. Spomenik iz I srpskog ustanka - Dud je star preko 300 godina i stavljen je pod zaštitu države, tj. pripada kategoriji botaničkih spomenika prirode.

Smederevo se nalazi na prostoru između Dunava na severu i Velike Morave na istoku, udaljeno je od Beograda 45 km, nalazi se na odličnom saobraćajnom položaju, pored Smedereva prolazi međunarodni putni pravac E-75, koji povezuje Beograd sa Atinom i Sofijom, pored Auto-puta postoji i železnica. Pošto leži na Dunavu, rečni saobraćaj je takođe veoma značajan u Opštini Smederevo, gde postoji pristanište i luka.

Na klimu grada Smedereva veliki uticaj ima Panonska nizija, čiji se klimatski uticaji ispoljavaju i daleko ka jugu, duž doline Velike Morave. Otvorenost Panonske nizije pogoduje pojavi čestih vetrova, naročito zimi. Tokovi Dunava i Velike Morave, kao i manjih reka utiču na modifikaciju kontinentalne klime koja je vise stpeskog karaktera. Zime mogu biti veoma hladne, a mrazni period relativno dug, što sa stanovišta ljudskih aktivnosti može biti nepovoljno. Ovaj reon se takođe odlikuje i najvećom učestalošću i jačinom košave u Srbiji, što sa aspekta korišćenja energije vetra može biti veoma značajno. Najčešće se javljaju južni, severni i jugoistočni vetar.

U blizini Smedereva se nalazi nekoliko izletišta: Jugovo, Šalinački lug i jezero, Dunav i Dunavca sa Adom. Kao i brojne manifestacije među kojima se izdvaja ''Smederevska jesen'', turističko - privredna manifestacija, koja se održava svake godine u mesecu septembru, u slavu grožđa i vina Smederevskog vinogorja, uz defile srednjovekovnih vitezova, sa bogatim kulturno-umetničkim programom u čuvenoj Smederevskoj tvrđavi i na trgovima grada.

 • Smederevo
 • Author: Nemanja Rebić
 • Comments: 0
 • Smederevo
 • Author: Nemanja Rebić
 • Comments: 0
 • Smederevo
 • Author: Nemanja Rebić
 • Comments: 0
 • Smederevo
 • Author: Nemanja Rebić
 • Comments: 0

Additional information