Error
  • Error loading feed data

PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU, MINIMALNIM USLOVIMA I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU, MINIMALNIM USLOVIMA I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA


I. OSNOVNE ODREDBE


Clan 1.
Ovim pravilnikom razvrstavaju se ugostiteljski objekti po vrstama usluga koje pružaju i propisuju minimalni uslovi u pogledu izgradnje, uredenja i opremanja ugostiteljskih objekata, kao i uslovi, nacin i postupak njihove kategorizacije.
Clan 2.
Ugostiteljskim objektom, u smislu ovog pravilnika, smatra se objekat, prostorija, odnosno prostor u kome se pružaju usluge smeštaja, priprema i proizvodi hrana i obavljaju drugi radni procesi u vezi s pružanjem ugostiteljskih usluga,a koji u gradevinskom, tehnološkom i funkcionalnom pogledu cine celinu. Ugostiteljskim objektom, u smislu ovog pravilnika, smatraju se i sobe, odnosno kuce i stanovi za odmor, koji se iznajmljuju turistima.
Clan 3.
Uslovi u pogledu izgradnje, uredenja i opremanja propisani ovim pravilnikom odnose se i na odmarališta i druge slicne objekte, u kojima se pružaju usluge i trecim licima.


II. RAZVRSTAVANJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA


Clan 4.
Ugostiteljski objekti razvrstavaju se prema vrsti ugostiteljskih usluga koje se pretežno pružaju u objektu, nacinu njihovog pružanja i prema organizaciono-tehnickim karakteristikama ugostiteljskih objekata.
Clan 5.
Ugostiteljski objekti se razvrstavaju u:
1. ugostiteljske objekte za smeštaj,
2. ugostiteljske objekte za ishranu i pice.
3. Ugostiteljski objekti za smeštaj
Clan 6.
Ugostiteljski objekat za smeštaj jeste: hotel, motel, pansion, turisticki apartman, turisticko naselje, kamp, kuca i stan za odmor, soba za iznajmljivanje, odmaralište i drugi objekti namenjeni odmoru i rekreaciji posebnih kategorija korisnika.
Ugostiteljski objekat za smeštaj jeste i prenocište, konacište i drugi objekat koji pruža usluge smeštaja nezavisno od naziva pod kojim posluje.
Clan 7.
Hotel je objekat koji pruža usluge smeštaja, usluge ishrane i pica, kao i druge usluge uobicajene u ugostiteljstvu. Hotel je u smislu ovog pravilnika i ugostiteljski objekat koji pruža usluge smeštaja i samo usluge dorucka (garni hotel). Hotel koji ima depandanse kao odvojene gradevinske celine locirane u njegovoj neposrednoj blizini usluge smeštaja pruža u depandansu, a usluge ishrane i druge ugostiteljske usluge, po pravilu, u osnovnom objektu (hotel).
Motel je objekat lociran uz saobracajnice, namenjen kracem boravku, odnosno zadržavanju gostiju, u kome se pružaju usluge smeštaja, ishrane i pica, kao i usluge smeštaja vozila gostiju.
Turisticki apartman je objekat koji je namenjen i opremljen za pružanje usluga smeštaja i samostalnu pripremu hrane. Turisticki apartman može biti pojedinacni gradevinski objekat ili deo gradevinske celine s više apartmana (apartmanski blok).
Apartmansko naselje je skup više pojedinacnih apartmana, odnosno apartmanskih blokova koji cine prostorno i funkcionalno organizovanu celinu za pružanje usluga smeštaja, ishrane i drugih usluga za potrebe apartmanskog naselja.
Turisticko naselje je skup objekata za smeštaj tipa bungalova, paviljona ili i vila, izgradenih, po pravilu, od trajnijeg materijala, s izdvojenim zajednickim objektima za pružanje usluga ishrane, pica i drugih usluga uobicajenih u ugostiteljstvu.
Pansion je objekat koji pruža usluge smeštaja i ishrane (pansionske usluge), po pravilu, za duži boravak.
Kamp je objekat u kome se na uredenom prostoru turistima iznajmljuje prostor za kampovanje, uredaji i oprema za kampovanje (šatori, kamp kucice i dr.).
Kuca i stan za odmor jeste objekat u svojini gradana u kome se turistima pružaju usluge smeštaja ili i usluge ishrane.
Soba za iznajmljivanje jeste deo stambene zgrade, odnosno stana, u kome se turistima pružaju usluge smeštaja, ili i usluge ishrane.
Odmarališta i drugi objekti namenjeni odmoru i rekreaciji posebnih kategorija korisnika (decja i omladinska odmarališta, planinarski i lovacki domovi i kuce i dr.) su objekti zatvorenog tipa koji pružaju usluge smeštaja i ishrane ili samo smeštaja zaposlenima, deci i omladini, odnosno, clanovima udruženja i organizacija osnivaca odmarališta.
2. Ugostiteljski objekti za ishranu i pice
Clan 8.
Ugostiteljski objekat za ishranu i pice jeste: restoran, kafana, bife, bar, picerija, pivnica, kafeposlasticarnica,
pecenjara, mlecni restoran, ekspres restoran, restoran sa samoposluživanjem,
nacionalna kuca, objekat za brzu pripremu hrane, kiosk i slicni ugostiteljski objekti u kojima se
prodaja jela i pica vrši preko šaltera.
Ugostiteljski objekt za ishranu i pice je i kafeterija, cajdžinica, gostionica, krcma i drugi objekat
koji pruža usluge ishrane i pica ili samo pica nezavisno od naziva pod kojim posluje.
Clan 9.
Restoran je ugostiteljski objekat u kome se pripremaju i za stolom uslužuju topla i hladna jela,
pica i napici po pravilu, za vreme glavnog obroka (rucak ili vecera).
Restorani se razvrstavaju u:
1. klasicne i
2. specijalizovane.
U klasicnom restoranu se, pored jela domace kuhinje, pripremaju i uslužuju jela internacionalne
kuhinje, odnosno jela koja su po nazivu, vrsti namirnica od kojih se pripremaju i nacinu
pripremanja opšte poznata u svetu. za vreme glavnog obroka klasicni restoran mora nuditi
gostima najmanje jedan meni s tri jela.
Restoran u kome se pripremaju i uslužuju posebne vrste jela jeste specijalizovani restoran
(nacionalni, lovacki, riblji, dijetalni i dr.).
Clan 10.
Kafana je objekat u kome se uslužuju pica, napici, pretežno jednostavna jela (sve vrste dorucka,
suhomesnati proizvodi, mala gotova jela i sl.) i jednostavne poslastice.
Bife je objekat u kome se uslužuju pica, napici i pretežno hladna jela (suhomesnati proizvodi i
preradevine, sirevi i sl.).
Bar je objekat u kome se uslužuju pica i napici ili i pica i jednostavna topla i hladna jela koja se,
po pravilu, pripremaju na ocigled gostiju i uslužuju za pultom ili tocionicom pica (aperitiv bar,
kafe bar, sendvic bar, salat bar, ekspreso bar, snek bar i dr.). Bar koji, pored usluga pica, pruža i
usluge zabave (ples, muzicki i kabare programi i sl.) jeste: nocni bar, disko bar, dansing bar,
kabare bar, i slicne vrste barova.
Picerija i slicni ugostiteljski objekat (špagetare i dr.) je objekat u kome se pripremaju i uslužuju
jela od testa i testenina, pica i napici.
Pivnica je objekat u kome se pretežno uslužuju razlicite vrste piva i pripremaju i uslužuju topa i
hladna jela specificnog asortimana (hladni naresci, slana peciva, kobasice i sl.).
Kafe-poslasticarnica je objekat u kome se pripremaju i uslužuju ili samo uslužuju poslastice,
sladoled, pica i napici.
Mlecni restoran i slicni objekti (picerije, burekdžinice i dr.) su objekti u kojima se pripremaju i
uslužuju (za stolom ili na principu samoposluživanja), sve vrste finog peciva, burek, pite, mlecna
jela, poslastice, bezalkoholna pica i napici.
Ekspres restoran i restoran sa samoposluživanjem je objekat u kome se uslužuju na principu
samoizbora i samoposluživanja unapred pripremljena i izložena topla i hladna jela, pica i napici.
Pecenjara je objekat u kome se pripremaju i uslužuju sve vrste pecenja, alkoholna i bezalkoholna
pica.
Nacionalna kuca, restoran domace kuhinje, carda i slicni objekti su objekti cija spoljna
arhitektura i enterijer, kao i ponuda jela i pica koja se pripremaju i uslužuju odgovaraju etno
obeležjima podrucja na kome se objekat nalazi, odnosno objekti sa specificnim asortimanom jela
domace kuhinje.
Cevabdžinica, gril i drugi objekti za brzu pripremu hrane su objekti u kojima se gostima, po
pravilu, za pultom ili tocionicom pica uslužuju pretežno jela s roštilja ili druga jela koja se brzo
pripremaju pica i napici.
Kiosci i slicni ugostiteljski objekti (radnje na automobilskoj šasiji sa sopstvenim pogonom i bez
sopstvenog pogona - prikolice i slicni objekti montažnog tipa) su objekti u kojima se pripremaju
hladna i jednostavna topla jela (proizvodi od mlevenog mesa, komadnog mesa, palacinke, hotdog
i sl.), a prodaja jela i pica vrši se preko šaltera.


III. MINIMALNI USLOVI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI UGOSTITELJSKI OBJEKTI


1. Opšti uslovi


Clan 11.
Minimalni uslovi utvrdeni ovim pravilnikom odnose se na sve vrste ugostiteljskih objekata, ako
ovim pravilnikom nije drukcije odredeno.
Ugostiteljski objekti koji podležu obavezi kategorizacije moraju ispunjavati i uslove propisane za
odgovarajucu kategoriju objekta.
Clan 12.
Ugostiteljski objekat gradi se, ureduje i oprema tako da omogucava racionalno korišcenje
prostora, nesmetano kretanje gostiju i zaposlenog osoblja, higijensko rukovanje namirnicama,
cuvanje robe od kvarenja, zaštitu zdravlja gostiju i zaposlenog osoblja, strucno i efikasno
usluživanje gostiju, kao i zaštitu od štetnih uticaja koje obavljanje delatnosti u ovim objektima
može imati na životnu sredinu (buka, vibracije, zagadenje vazduha, voda i zemljišta, šuma i
zašticenih delova prirode).
U ugostiteljskom objektu obezbeduju se sanitarne prostorije i uredaji koji ispunjavaju uslove
utvrdene ovim pravilnikom.
Clan 13.
Ugostiteljski objekti, uredaji i oprema moraju da ispunjavaju uslove u pogledu gradnje,
sanitarne, protivpožarne i uslove zaštite na radu, zaštite životne sredine i druge uslove propisane
za tu vrstu i namenu objekata, kao i da odgovaraju propisanim standardima, tehnickim
normativima i normama kvaliteta.
Clan 14.
Na glavnom ulazu u ugostiteljski objekat vidno se istice vrsta i naziv objekta, a na glavnom
ulazu u ugostiteljski objekat koji podleže obavezi kategorizacije i oznaka vrste i kategorije, koja
je propisana ovim pravilnikom.
Clan 15.
Ugostiteljski objekat gradi se od materijala koji obezbeduje odgovarajucu toplotnu, zvucnu i
hidroizolaciju.
Prostorije u ugostiteljskom objektu u kome se emituje muzika ili izvodi zabavni program imaju
dodatnu zvucnu izolaciju kojom se obezbeduje zaštita od buke gostiju koji koriste usluge
smeštaja i stanara koji žive u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta.
Ugostiteljski objekat u stambenoj zgradi koji u okviru svoje delatnosti emituje muziku ili
prireduje zabavni program, projektuje se i gradi tako da obezbeduje zaštitu od buke za stanare
stambene zgrade.
Clan 16.
Ugostiteljski objekat prikljucuje se na javnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu, a u naseljima,
odnosno drugim lokacijama koje nemaju izgradene infrastrukturne objekte mora imati
obezbedeno stalno snabdevanje dovoljnom kolicinom higijenski ispravne tekuce vode i odvod
otpadnih tecnih materija u skladu sa sanitarnim propisima i propisima o zaštiti životne sredine.
Za odlaganje cvrstih otpadnih materija obezbeduje se betoniran prostor i kontejneri ili kante za
otpatke s poklopcem koje se svakodnevno moraju prazniti, odnosno odnositi na za to odredena
mesta (deponije cvrstih otpadaka).
Prostor, kontejneri i kante moraju se redovno higijenski održavati.
Clan 17.
Ugostiteljski objekat prikljucuje se na javnu elektricnu mrežu ili na drugi nacin obezbeduje
stalno snabdevanje dovoljnom kolicinom elektricne energije.
Elektricno osvetljenje uvodi se u sve prostorije ugostiteljskog objekta.
Sve prostorije, odnosno prostori u kojima se krecu ili zadržavaju gosti nocu moraju biti
osvetljeni potpuno ili orijentacionim svetlom.
Clan 18.
Ugostiteljski objekat prikljucuje se na javnu telefonsku mrežu, osim u mestima gde tehnicke
mogucnosti prikljucenja ne postoje.
Objekti za smeštaj imaju najmanje jedan telefonski aparat na raspolaganju gostima, ako ovim
pravilnikom nije drukcije odredeno.
Clan 19.
Unutrašnja visina prostorija u ugostiteljskom objektu (visina od poda do tavanice) iznosi
najmanje 3,0 m u kuhinjskom bloku, prostorijama za usluživanje i zajednickim prostorijama za
boravak gostiju, 2,80 m u magacinima, sanitarnim i drugim pomocnim prostorijama i 2,60 m u
sobama i pratecim sanitarnim prostorijama.
Podovi kuhinje i prostorije za usluživanje su u istom nivou.
Unutrašnja visina prostorija u kuci i stanu za odmor, odnosno stambenoj zgradi ili stanu u kome
se turistima iznajmljuje soba ne može biti niža od 2,60 m.
Prostorije ugostiteljskog objekta u zgradama koje su registrovane kao kulturno-istorijski
spomenici i u ambijentalnim celinama, kao i ugostiteljski objekti na vodi mogu imati nižu visinu
od visine propisane u stavu 1. ovog clana, s tim da unutrašnja visina tih prostorija ne može biti
niža od 2,30 m.
U svim prostorijama objekta iz stava 3. ovog clana koje imaju nižu visinu od visine propisane u
stavu 1. ovog clana, obezbeduje se veštacka ventilacija.
Clan 20.
Sve prostorije u ugostiteljskom objektu u kojima borave ili se zadržavaju gosti moraju imati
obezbedeno grejanje, osim u objektima koji posluju samo u letnjem periodu.
Temperatura u prostorijama u kojima borave ili se zadržavaju gosti iznosi najmanje 18,5 °C.
Clan 21.
Ugostiteljski objekat mora imati toaletnu grupu za goste koja se sastoji od odvojenih toaleta za
žene i muškarce. Toalet ima najmanje jednu WC kabinu s pretprostorom, a muški toalet i
najmanje jedan pisoar.
Ugostiteljski objekat koji ima do 20 sedecih i stojecih mesta (u daljem tekstu: konzumna mesta)
mora imati najmanje jedan zajednicki toalet za žene i muškarce koji se sastoji od jedne WC
kabine s pretprostorom.
Ugostiteljski objekat za smeštaj mora imati odvojene toalete koje koriste gosti u restoranima,
barovima i drugim prostorijama u kojima se uslužuje hrana i pice, od zajednickih toaleta za goste
koji koriste usluge smeštaja.
Na ulaznim vratima toaleta istice se prepoznatljiva oznaka namene tih prostorija - za žene i
muškarce.
Clan 22.
Broj WC kabina i pisoara obezbeduje se srazmerno kapacitetu objekta izraženog brojem
konzumnih mesta, i to:
1. do 80 konzumnih mesta: jedna WC kabina za žene i jedna WC kabina za muškarce s
pisoarom;
2. do 170 konzumnih mesta: dve WC kabine za žene i jedna WC kabina za muškarce s dva
pisoara;
3. do 350 konzumnih mesta: tri WC kabine za žene i dve WC kabine za muškarce s tri
pisoara;
4. preko 350 konzumnih mesta: cetiri WC kabine za žene i tri WC kabine za muškarce s
cetiri pisoara.
Ako se u jednoj gradevinskoj celini nalazi više vrsta ugostiteljskih objekata za ishranu i pice,
sanitarne prostorije za goste mogu se zajednicki koristiti, s tim što njihov broj mora odgovarati
ukupnom broju konzumnih mesta u tim objektima.
Clan 23.
Ugostiteljski objekat za pružanje usluga ishrane i pica koji se ne kategoriše, smešten na
aerodromima, železnickim i autobuskim stanicama i u poslovnim objektima (tržni centri, robne
kuce, sportski centri i slicni objekti) ne mora imati sopstveni toalet, odnosno toaletnu grupu
ukoliko je u okviru iste gradevinske celine obezbedeno korišcenje toaleta, odnosno toaletne
grupe.
Clan 24.
U toaletima se obezbeduje prirodno ili veštacko provetravanje.
Podovi u toaletima izraduju se od keramickih plocica ili drugog vodootpornog materijala koji se
lako pere i održava i koji nije klizav.
Zidovi u toaletima do visine od najmanje 1,50 m oblažu se keramickim plocicama ili drugim
vodootpornim materijalom koji se lako pere i održava.
Prozori toaleta su od neprovidnog stakla ili s mogucnošcu zaštite od pogleda spolja, a vrata od
cvrstog materijala i bez staklenih površina.
Pisoari se ograduju ili postavljaju tako da se ne mogu videti izvan prostorije u kojoj se nalaze.
WC i pisoari moraju biti na ispiranje tekucom vodom i izvedeni tako da ne dolazi do razlivanja
vode.
S unutrašnje strane WC kabine obezbeduje se najmanje jedna vešalica za odecu i naprava za
zakljucavanje vrata.
WC kabina za žene ima i posudu za otpatke.
Predprostor toaleta ima umivaonik s tekucom vodom, ogledalo, sapun, papirni peškir u rolni ili
aparat za sušenje ruku i korpu za otpatke.
Broj umivaonika u predprostorima odgovara broju WC kabina iz clana 22. ovog pravilnika.
Clan 25.
U ugostiteljskom objektu obezbeduje se za zaposleno osoblje garderoba, odnosno prostor za
presvlacenje i prostorije koje služe za higijenske, sanitarne i druge potrebe zaposlenih u objektu,
uredene i opremljene u skladu sa sanitarnim propisima.
Clan 26.
Ugostiteljski objekat ima i posebnu prostoriju, odnosno prostor za smeštaj pribora i sredstava za
održavanje higijene.
Ugostiteljski objekat mora raspolagati sredstvima potrebnim za pranje, cišcenje i dezinfekciju
prostorija, opreme i pribora.


2. Posebni uslovi za ugostiteljske objekte za ishranu i pice


Clan 27.
Ugostiteljski objekat u kome se priprema i uslužuje hrana mora imati: poseban ulaz za
dopremanje i prijem namirnica i evakuaciju otpadnih materija (ekonomski ulaz); kuhinju s
pratecim prostorijama (kuhinjski blok); magacin, odnosno prostor za smeštaj i cuvanje namirnica
i pica; posebnu prostoriju, odnosno prostor za odlaganje prazne ambalaže i prostoriju za
usluživanje, ako ovim pravilnikom za pojedine vrste objekata nije drukcije odredeno.
Ako ugostiteljski objekat ima ili je projektom predvideno da ima i prostor uz ekonomski ulaz
(ekonomsko dvorište), taj prostor mora da bude betoniran ili asfaltiran, da ima uredaje (cesma,
hidrant i dr.) za pranje i održavanje higijene kao i slivnik za vodu, da ima izdvojen prostor za
kontejnere, odnosno kante za otpatke i da bude ureden tako da ne dolazi do ukrštanja prijema
namirnica i odnošenja otpadnih materija.
Clan 28.
Kuhinjski blok, u zavisnosti od vrste jela koja se pripremaju, mora imati prostorije, odnosno
odvojene prostore za:
1. cišcenje i prethodnu obradu namirnica (odvojene pripremnice za povrce i voce, za meso i
za ribu);
2. doradu, termicku i završnu obradu namirnica prema utvrdenim normativima i
recepturama (topla kuhinja);
3. pripremu hladnih predjela, hladnih jela i salata (hladna kuhinja);
4. pripremu slatkih jela, poslastica i peciva (pekarsko-poslasticarska radionica);
5. pranje posuda - odvojene perionice za pranje restoranskog posuda (posude i pribor za
jelo) i kuhinjskog posuda (posude i pribor za pripremanje jela);
6. cuvanje namirnica za dnevne potrebe kuhinje (dnevni magacin).
Raspored prostorija u kuhinjskom bloku mora biti takav da ne dolazi do ukrštanja namirnica i
jela s upotrebljenim posudem.
Priprema jednostavnih poslastica može se vršiti i u okviru tople kuhinje.
Ugostiteljski objekat koji se snabdeva prethodno obradenim namirnicama iz centralne kuhinje ili
izvan objekta, ne mora imati prostorije, odnosno prostore za cišcenje i prethodnu obradu
namirnica.
Objekat u kome se topla i druga jela samo proizvode (centralna kuhinja i tzv. "catering") ima
odvojene prostorije, odnosno prostore za pranje kuhinjskog posuda i transportnih posuda.
Clan 29.
Ugostiteljski objekat u kome se pripremaju hladna ili i jednostavna topla jela specificnog
asortimana (jela s roštilja, jela od testa i testenina, mlecna jela, jela od jaja i sl.), a koji ima do 50
konzumnih mesta, mora imati najmanje prostoriju, odnosno prostor za pripremanje jela s
odgovarajucim termickim i rashladnim uredajima za higijensko cuvanje namirnica i hrane,
radnim površinama i odvojenim sudoperama za pranje namirnica i posuda.
Ugostiteljski objekat u kome se uslužuju topla jela pripremljena izvan objekta, ne mora imati
odgovarajuce prostorije, uredaje i opremu za pripremanje, preradu i cuvanje namirnica, vec samo
za prijem i cuvanje gotovih jela, pranje restoranskog posuda, kao i za pranje odnosno odlaganje
transportnih p osuda.
Clan 30.
U prostoriji u kojoj se vrši priprema i obrada namirnica i hrane (u daljem tekstu: kuhinja)
ugraduje se uredaj za odvod dima, pare i mirisa koji onemogucava širenje dima, pare i mirisa u
prostorije u kojima se zadržavaju gosti.
Sve radne površine u kuhinji imaju gornju plocu od nerdajuceg materijala ili od drugog
materijala pogodnog za lako cišcenje, pranje i dezinfekciju.
Podovi u kuhinjama izraduju se od keramickih plocica ili drugog vodootpornog materijala koji
nije klizav i koji se lako pere i održava. U podu moraju biti odvodi sa sifonom i zaštitnom
rešetkom.
Zidovi kuhinja do visine od najmanje 2,0 m oblažu se keramickim plocicama ili drugim
vodootpornim materijalom koji se lako pere i održava.
Prozori i otvori na kuhinjama moraju imati zaštitu od insekata i glodara.
Clan 31.
Kuhinja se oprema:
1. odgovarajucim termickim uredajima, zavisno od vrste jela koja se pripremaju u objektu;
2. rashladnim uredajima za higijensko cuvanje namirnica, posebno za meso, za ribu, za
mleko i mlecne proizvode, za suhomesnate proizvode i za poslastice;
3. odgovarajucim radnim površinama, uredajima za cišcenje, obradu i merenje namirnica,
sudoperama za pranje namirnica, kuhinjskim posudem i priborom koji moraju biti od
nerdajuceg materijala, kao i površinama, policama, odnosno ormanima za smeštaj
namirnica i pica;
4. stolom za prijem i odlaganje upotrebljenog restoranskog posuda s higijenskom kantom za
otpatke, odvojenim sudoperama za pranje restoranskog i kuhinjskog posuda koje moraju
imati toplu i hladnu vodu i skupljac masti i plivajucih materija, stolovima za cedenje
posuda i policama, odnosno ormanima za odlaganje cistog posuda;
5. dovoljnim brojem higijenskih kanti za otpatke;
6. umivaonikom s tekucom toplom i hladnom vodom, cetkicom, priborom i sredstvima za
pranje, dezinfekciju i sušenje ruku zaposlenog osoblja.
Clan 32.
Magacin, odnosno prostor za cuvanje namirnica oprema se odgovarajucim policama ili regalima
za smeštaj namirnica i pica. Na prozorima se postavlja mreža radi zaštite od insekata. Ulazna
vrata se moraju dobro zatvarati, a donji deo ulaznih vrata do visine od 20 cm, oblaže se
nerdajucim metalom.
Lako kvarljive namirnice cuvaju se u hladnjacama (zidanim ili montažnim) ili rashladnim
uredajima odgovarajuceg kapaciteta, koji su odvojeni prema vrsti i poreklu namirnica (mesto,
riba, mlecni proizvodi, suhomesnati proizvodi i dr.).
Clan 33.
Ugostiteljski objekat u kome se uslužuju pica i napici mora imati tocionicu pica.
Tocionica pica ima dvodelnu sudoperu za pranje caša s mešalicom za toplu i hladnu vodu i
ocedivacem, rashladne i termicke uredaje ukoliko se uslužuju topli napici i police za držanje caša
i pica.
Topionica pica u prostoriji za usluživanje ima i odgovarajuci pult (bar pult) od materijala koji se
lako cisti i održava.
Clan 34.
Usluživanje gostiju hranom, picem i napicima obavlja se u prostoriji za usluživanje. Gosti se
mogu usluživati i izvan prostorija za usluživanje - terase, bašte i slicni prostori, ako je obezbeden
odgovarajuci prostor koji nije izložen zagadivanju koje može da ugrozi higijensku ispravnost
namirnica.
Prostor mora biti ograden i opremljen odgovarajucom opremom (baštenski stolovi, stolice,
suncobrani i sl.).
Pod prostorije za usluživanje izraduje se od materijala koji se lako cisti i koji nije klizav.
Stolovi su od materijala koji se lako cisti i održava. Stolovi za kojima se uslužuje hrana
prekrivaju se stolnjakom, odnosno imaju set za posluživanje ispred svakog gosta i odgovarajuci
broj papirnih ili platnenih salveta.
Pribor za jelo mora biti od nerdajuceg materijala.
Nameštaj u prostoriji za usluživanje mora biti istovrstan i prilagoden nameni objekta.
U prostoriji, odnosno prostoru za usluživanje obezbeduje se dovoljan broj jelovnika i karata pica
s cenama usluga.
Ako ugostiteljski objekat nema posebnu pretprostoriju, odnosno prostor za garderobu za goste, u
prostoriji za usluživanje obezbeduje se dovoljan broj vešalica za odecu u odnosu na broj
konzumnih mesta. Ako u garderobi smeštenoj izvan prostorije za usluživanje nije obezbedeno
cuvanje odece ili rucnog prtljaga, o tome se istice obaveštenje na vidnom mestu.
Clan 35.
Bifei i barovi u prostoriji za usluživanje moraju imati tocionicu pica s izložbenim rashladnim
vitrinama za hladna jela i poslastice ako ih uslužuju. Tocionica ima bar pult, za kojim se gosti
mogu neposredno usluživati, a tocionica u barovima i aparat za pripremu kafe (kafemat), aparat
za proizvodnju leda (ledomat), dozatore pica i stolice uz pult.
U barovima u kojima se naocigled gostiju pripremaju jednostavna topla jela (snek barovi), uz
tocionicu pica obezbeduje se izložbena rashladna vitrina, radna površina - manipulativni pult s
odgovarajucim termickim uredajima, uredajima za odvodenje mirisa i pare i dvodelnom
sudoperom, odnosno mašinom za pranje posuda.
Barovi koji pružaju usluge zabave moraju imati prostor za ples adekvatan velicini bara, odnosno
prostor za izvodenje programa, s odgovarajucim muzickim uredajima.
Barovi u kojima se prireduju artisticki, kabare i slicne vrste zabavnih programa imaju odvojenu
mušku i žensku garderobu za izvodace programa, s ugradenim umivaonikom i tušem s toplom
vodom.
Barovi u kojima se prireduju muzicki programi uživo imaju i posebnu prostoriju za izvodace
programa i smeštaj muzickih uredaja.
Clan 36.
Ekspres i restoran sa samoposluživanjem u prostoriji za usluživanje imaju tople i hladne vitrine
za jela i pica i registar kasu, a restorani sa samoposluživanjem i samouslužnu liniju.
Clan 37.
Pecenjara ima izdvojen prostor za pripremu mesa, prostor s uredajima za pecenje mesa (zidanim
ili industrijski proizvedenim) ili kabinu s rotirajucim ražnjem i prostor za pranje restoranskog
posuda.
Prostorija za usluživanje ima pult za konzumiranje jela i pica, ako se gosti ne uslužuju za stolom.
Clan 38.
Pivnica u prostoriji za usluživanje ima tocionicu pica s uredajem za tocenje piva u caše i
istovrsni nameštaj prilagoden nameni objekta (pultovi, klupe, stolovi i stolice).
Clan 39.
Kiosci i slicni ugostiteljski objekti moraju imati:
1. natkriveni šalter s pultom za izdavanje hrane i pica;
2. prostoriju za pripremanje hrane opremljenu termickim i rashladnim uredajima, ravnom
površinom, posudem i priborom za pripremanje hrane, sudoperom s toplom i hladnom
vodom i higijenskom posudom za otpatke;
3. toalet za zaposlene s uredajem za pranje ruku ili obezbedeno korišcenje toaleta
namenjenog iskljucivo licima pod zdravstvenim nadzorom koji može biti udaljen najviše
do 30 m od objekta;
4. odvojeni prostor za garderobu zaposlenih;
5. pribor i sredstva za održavanje higijene objekta;
6. dovoljan broj korpi za otpatke pored objekta, i ispunjavati uslove iz cl. 16. i 17. ovog
pravilnika.
Prodaja hrane može se vršiti samo u obliku sendvica ili u ambalaži za jednokratnu upotrebu, a
prodaja pica samo u originalnom pakovanju ili ambalaži za jednokratnu upotrebu.
Za usluživanje pica na otvorenom prostoru pored objekta moraju biti obezbedeni uslovi iz clana
33. stav 2. i clana 34. stav 1. ovog pravilnika.
3. Posebni uslovi za ugostiteljske objekte za smeštaj
Clan 40.
Svaka soba koja se izdaje gostima, ako ovim pravilnikom nije drukcije odredeno, mora imati:
1. krevet dimenzija 190 x90 cm za jednu osobu, a francuski krevet dimenzija 190 x 140 cm;
2. madrac odgovarajuce ležajne površine, dva caršava, jedno cebe i jastuk za svaki krevet;
3. nocni ormaric ili odgovarajucu policu uz krevet;
4. prostirku ispred kreveta, osim u sobama u kojima je pod prekriven tapisonom ili tepihom;
5. sto i po jednu stolicu po krevetu;
6. orman s policama i odeljkom za vešanje odece s najmanje 4 vešalice po svakom krevetu.
Pomocni ležaj može se koristiti, odnosno postaviti u sobu samo uz pristanak gosta.
Sobe koje nemaju zasebno kupatilo imaju i cašu za vodu po svakom krevetu, uticnicu za
elektricne aparate s oznakom napona struje i korpu za otpatke.
Svaka soba ima vrata od cvrstog materijala bez staklenih površina, s mogucnošcu zakljucavanja.
Prozori u sobama imaju zavesu i neproziran zastor, odnosno neku drugu vrstu zamracenja i
zaštite od pogleda spolja.
Podovi u sobama su od materijala koji se lako cisti i održava.
Clan 41.
Kupatilo u sastavu sobe ima: WC, ležecu ili tuš kadu s tušem, umivaonik s toplom i hladnom
vodom, policu ili ormaric za toaletni pribor, ogledalo s pogodnim osvetljenjem, uticnicu za
elektricni aparat za brijanje, držace za sapun i peškir, vešalicu za odlaganje odece, jednu cašu po
krevetu, jedan veci i jedan manji peškir po krevetu i korpu za otpatke.
Podovi u kupatilima izraduju se od keramickih plocica ili drugog vodootpornog materijala koji
se lako cisti i održava. U podu mora biti sifon sa zaštitnom rešetkom.
Zidovi u kupatilima, do visine od najmanje 1,50 m oblažu se keramickim plocicama ili drugim
materijalom koji se lako cisti.
Prozori u kupatilima su od neprovidnog stakla ili s mogucnošcu obezbedenja zaštite od pogleda
spolja.
Vrata kupatila su od cvrstog materijala i bez staklenih površina.
Clan 42.
Ugostiteljski objekat u kome postoje sobe bez zasebnog kupatila mora imati na svakih zapocetih
dvadeset kreveta bez zasebnog kupatila, najmanje jednu toaletnu grupu (odvojeni toaleti za
muškarce i žene) i jedno zajednicko kupatilo, odvojeno za žene i muškarce, ako ovim
pravilnikom nije drukcije odredeno.
U ugostiteljskom objektu u kome se na jednom spratu nalazi do deset kreveta u sobama bez
zasebnog kupatila, na svakom spratu mora biti najmanje jedan zajednicki toalet s WC kabinom i
pretprostorom i jedno zajednicko kupatilo, a za više od deset kreveta u sobama bez zasebnog
kupatila jedna toaletna grupa i jedno zajednicko kupatilo, odvojeno za žene i muškarce.
Zajednicko kupatilo ima: tekucu toplu i hladnu vodu, tuš kadu s tušem, vešalicu za odlaganje
odece, držace sapuna i peškira i odvojeni prostor za umivanje, ako se umivaonici ne nalaze u
posebnoj prostoriji.
Zajednicki toalet ima WC kabinu i predprostor opremljene saglasno odredbama clana 24. ovog
pravilnika.
Clan 43.
Posteljina i peškiri menjaju se posle svake promene gosta, a u slucaju dužeg boravka istog gosta,
posteljina se menja najmanje svakih sedam dana, a peškiri najmanje svaki treci dan.
Sobe se ciste i spremaju, a sanitarni uredaji dezinfikuju posle svake promene gosta.
Clan 44.
Stambene zgrade, odnosno stanovi u kojima se turistima iznajmljuju sobe, kao i kuce i stanovi za
odmor moraju ispunjavati uslove iz cl. 16, 17, 20. i 26. ovog pravilnika.


IV. KATEGORIZACIJA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA


1. Uslovi i nacin kategorizacije


Clan 45.
Ugostiteljski objekti koji podležu obavezi kategorizacije jesu: hotel, motel, pansion, turisticki
apartman, kamp, kuca i stan za odmor i soba za iznajmljivanje iz grupe ugostiteljskih objekata za
smeštaj i restoran iz clana 9. ovog pravilnika, iz grupe ugostiteljskih objekata za ishranu i pice.
Objekat koji ne ispunjava minimalne uslove propisane ovim pravilnikom za najnižu kategoriju
odredene vrste ugostiteljskog objekta, ne može poslovati pod nazivom hotel, motel, pansion,
turisticki apartman, kamp, odnosno restoran.
Ugostiteljski objekti iz stava 1. ovog clana kategorišu se prema uslovima u pogledu uredaja,
opreme i usluga koje ti objekti moraju ispunjavati (obavezni elementi) i drugih uslova kojima
raspolažu (izborni elementi).
Iz grupe izbornih elemenata ugostiteljski objekat, osim turistickog apartmana u okviru
apartmanskog naselja i sobe za iznajmljivanje, mora ostvariti najmanji broj bodova propisanih za
odredenu vrstu, odnosno kategoriju objekta.
Ako ugostiteljski objekat niže kategorije ne ostvari propisani broj bodova na osnovu izbornih
elemenata, nedostajuci broj bodova može ostvariti po osnovu obaveznih elemenata propisanih za
objekte više kategorije.
Clan 46.
Kategorija ugostiteljskog objekta oznacava se odgovarajucim brojem zvezdica. Ugostiteljski
objekti razvrstavaju se u kategorije na sledeci nacin:
1. Hotel:
prva kategorija pet zvezdica
druga kategorija cetiri zvezdice
treca kategorija tri zvezdice
cetvrta kategorija dve zvezdice
peta kategorija jedna zvezdica.
2. Motel:
prva kategorija tri zvezdice
druga kategorija dve zvezdice
treca kategorija jedna zvezdica
3. Pansion:
prva kategorija tri zvezdice
druga kategorija dve zvezdice
treca kategorija jedna zvezdica
4. Turisticki apartman:
prva kategorija pet zvezdica (može imati naziv turisticka rezidencija)
druga kategorija cetiri zvezdice
treca kategorija tri zvezdice
cetvrta kategorija dve zvezdice
peta kategorija jedna zvezdica
5. Kamp:
prva kategorija cetiri zvezdice
druga kategorija tri zvezdice
treca kategorija dve zvezdice
cetvrta kategorija jedna zvezdica
6. Kuca i stan za odmor:
prva kategorija cetiri zvezdice
druga kategorija tri zvezdice
treca kategorija dve zvezdice
cetvrta kategorija jedna zvezdica
7. Soba za iznajmljivanje:
prva kategorija cetiri zvezdice
druga kategorija tri zvezdice
treca kategorija dve zvezdice
cetvrta kategorija jedna zvezdica
8. Restoran:
prva kategorija cetiri zvezdice
druga kategorija tri zvezdice
treca kategorija dve zvezdice
cetvrta kategorija jedna zvezdica.
Clan 47.
Elementi i kriterijumi po kojima se vrši kategorizacija ugostiteljskih objekata sadržani su u
prilozima koji su odštampani uz ovaj pravilnik i cine njegov sastavni deo, i to:
1. Prilog I: Elementi i kriterijumi za kategorizaciju hotela, pansiona i motela;
2. Prilog II: Elementi i kriterijumi za kategorizaciju turistickih apartmana;
3. Prilog III: Elementi i kriterijumi za kategorizaciju kampova;
4. Prilog IV: Elementi i kriterijumi za kategorizaciju kuca i stanova za odmor i soba za
iznajmljivanje;
5. Prilog V: Elementi i kriterijumi za kategorizaciju restorana.
Clan 48.
Kategorizacija ugostiteljskih objekata vrši se pojedinacno za svaki objekat.
Depandansi se kategorišu po elementima i kriterijumima propisanim za kategorizaciju hotela.
Apartmanska naselja dobijaju zajednicku kategoriju koju pojedinacno ima najmanje trecine
turistickih apartmana koji cine apartmansko naselje.


2. Oznaka vrste i kategorije ugostiteljskog objekta


Clan 49.
Vrsta i kategorija ugostiteljskog objekta jednobrazno se oznacava na petougaonoj podlozi s
zaobljenim uglovima koja ima tanku okvirnu liniju. U gornjem delu su šestokrake zvezde ciji
broj oznacava kategoriju objekta. U donjem delu ispisan je naziv objekta cirilicom i na
engleskom jeziku (hotel, motel, pansion, turisticki apartman, apartmansko naselje, restoran),
odnosno ispisan naziv objekta cirilicom i ucrtan graficki simbol (kamp, soba za iznajmljivanje,
kuca za odmor).
Podloga je tamno plave boje, a okvirna linija, zvezde, slova i simboli su žute boje.
Oznaka kategorije za hotel, motel, pansion, turisticki apartman koji je zasebna gradevinska
celina, apartmansko naselje, kamp i restoran je ploca širine 30 cm i visine 28 cm, koja se
postavlja sa spoljne strane na glavni ulaz u objekat. Na ulazu u depandans koji ima višu ili nižu
kategoriju od kategorije hotela kome pripada, postavlja se oznaka koja u gornjem delu sadrži
odgovarajuci broj zvezdica, a u donjem delu naziv "depandans" ispisan latinicom.
Oznaka za turisticki apartman u okviru apartmanskog bloka i naselja, sobu za iznajmljivanje i
kucu i stan za odmor je širine 16 cm i visine 15 cm i postavlja se na vratima s unutrašnje strane
ili na drugom vidnom mestu unutar objekta.
Izgled oznake vrste i kategorije ugostiteljskog objekta sadržan je u prilogu koji je odštampan uz
ovaj pravilnik i cini njegov sastavni deo.
Clan 50.
Oznaku kategorije za hotel, motel, pansion, turisticki apartman koji je zasebna gradevinska
celina, apartmansko naselje, kamp i restoran, izdaje ministarstvo nadležno za poslove turizma
koje obezbeduje njenu izradu.
Oznaku za turisticki apartman u okviru apartmanskog bloka i naselja obezbeduje ugostitelj.
Oznaku za sobu za iznajmljivanje i kucu i stan za odmor izdaje nadležni organ opštinske uprave
ili organizacija koju ovlasti, koji obezbeduje njenu izradu.
Troškove izdavanja oznake snosi podnosilac zahteva za odredivanje kategorije objekta.
U cenovnicima i propagandnim publikacijama uz naziv ugostiteljskog objekta mora se oznaciti
odgovarajucim brojem zvezdica kategorija u koju je razvrstan.


3. Postupak kategorizacije hotela, motela, pansiona, turistickog apartmana, kampa i restorana


Clan 51.
Zahtev za odredivanje kategorije hotela, motela, pansiona, turistickog apartmana, kampa i
restorana podnosi pravno, odnosno fizicko lice koje obavlja ugostiteljsku delatnost (u daljem
tekstu: ugostitelj) ministarstvu nadležnom za poslove turizma.
Zahtev za odredivanje kategorije sadrži: naziv i adresu podnosioca zahteva; vrstu i naziv objekta
za koji se podnosi zahtev, postojecu kategoriju ukoliko je ima i mesto gde se objekat nalazi;
godinu izgradnje, odnosno poslednje rekonstrukcije objekta; kategoriju koja se traži s prijavom
izbornih elemenata i bodova u propisanom broju za traženu kategoriju.
Zahtev se podnosi za svaki objekat pojedinacno, a za turisticke apartmane u okviru
apartmanskog naselja podnosi se zajednicki zahtev za sve turisticke apartmane koji cine celinu
apartmanskog naselja. U zahtevu se navodi i ukupan broj turistickih apartmana grupisanih prema
kategorijama koje se traže s prijavom izbornih elemenata u bodova u propisanom broju za
traženu kategoriju apartmanskog naselja.
Clan 52.
Kategorija ugostiteljskog objekta iz clana 51. ovog pravilnika odreduje se rešenjem koje donosi
ministar nadležan za poslove turizma. Rešenje se izdaje na predlog Komisije za kategorizaciju (u
daljem tekstu: Komisija), s važnošcu od tri godine.
Komisiju rešenjem imenuje ministar nadležan za poslove turizma. Komisija proverava i utvrduje
ispunjenost uslova propisanih za traženu kategoriju, o cemu sacinjava zapisnik, i daje predlog za
razvrstavanje ugostiteljskog objekta u odgovarajucu kategoriju.
Clan 53.
Ako u toku perioda za koji je izdato rešenje iz clana 52. stav 1. ovog pravilnika ugostiteljski
objekat ispuni uslove za višu kategoriju ili odstupi od propisanih standarda za kategoriju koja mu
je odredena, ministar nadležan za poslove turizma, na zahtev ugostitelja, donosi rešenje o
promeni kategorije ugostiteljskog objekta.
Postupak promene kategorije isti je kao i za njeno odredivanje.
Ugostitelj je dužan da u roku od 60 dana pre isteka roka utvrdenog rešenjem iz stava 1. ovog
clana podnese zahtev za ponovno odredivanje kategorije ugostiteljskog objekta.
Clan 54.
Zahtev za odredivanje kategorije novoizgradenog ugostiteljskog objekta podnosi se pre dana
njegovog pocetka rada.
Ugostiteljski objekat iz stava 1. ovog clana do pribavljanja rešenja o odredivanju kategorije
može poslovatipod nazivom odgovarajuce vrste objekta bez kategorije.


4. Postupak kategorizacije sobe za iznajmljivanje i kuce i stana za odmor


Clan 55.
Zahtev za odredivanje kategorije soba za iznajmljivanje, odnosno kuce i stana za odmor gradanin
podnosi nadležnom organu opštinske uprave.
Zahtev za odredivanje kategorije sadrži: ime, prezime i adresu podnosioca zahteva; vrstu objekta
i postojecu kategoriju ako je ima; kategoriju koja se traži s prijavom izbornih elemenata u
propisanom broju za traženu kategoriju.
Zahtev se podnosi pojedinacno za svaku kucu i stan za odmor, odnosno sobu ako se u okviru
stambene zgrade izdaje samo jedna soba, a za odredivanje kategorije soba za iznajmljivanje u
okviru iste stambene zgrade podnosi se zajednicki zahtev za sve sobe. U zahtevu se navodi i
ukupan broj soba grupisanih prema kategorijama koje se traže.
Clan 56.
Kategorija sobe za iznajmljivanje, odnosno kuce i stana za odmor odreduje se rešenjem
nadležnog organa opštinske uprave. Rešenje se izdaje na predlog Komisije za kategorizaciju (u
daljem tekstu: Komisija), s važnošcu od tri godine.
Komisiju rešenjem imenuje nadležni organ opštinske uprave. Komisija proverava i utvrduje
ispunjenost uslova propisanih za traženu kategoriju, o cemu sacinjava zapisnik, i daje predlog za
razvrstavanje sobe, odnosno kuce i stana za odmor u odgovarajucu kategoriju.
Rešenje iz stava 1. ovog clana dostavlja se ministarstvu nadležnom za poslove turizma u roku od
15 dana od dana donošenja rešenja.
Promena kategorije sobe za iznajmljivanje, odnosno kuce i stana za odmor vrši se saglasno
odredbama clana 53. ovog pravilnika.


V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Clan 57.
Ugostiteljski objekti koji su izgradeni i cija je izgradnja zapocela po propisima i standardima koji
su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog pravilnika (u daljem tekstu: postojeci
objekti)mogu poslovati pod uslovom da imaju unutrašnju visinu prostorija koja može biti najviše
do 20 cm niža od propisanih.
Na postojece objekte nece se primenjivati odredbe clana 27. u pogledu obaveze postojanja
ekonomskog ulaza i odredbe clana 35. stav 5. ovog pravilnika.
Clan 58.
Postojeci objekti koji imaju do 50 konzumnih mesta, a ne podležu obavezi kategorizacije, mogu
imati jedan zajednicki toalet za muškarce i žene s pretprostorom opremljenim saglasno
odredbama ovog pravilnika.
U postojecim objektima, ako ovim pravilnikom nije drukcije odredeno, propisan broj WC kabina
u muškim i ženskim toaletima može biti manji najviše za po jednu WC kabinu, ukoliko je
odredbama ovog pravilnika propisana obaveza postojanja više od jedne WC kabine u muškim i
ženskim toaletima.
Pretprostori muških i ženskih toaleta mogu imati jedan umivaonik na svake dve WC kabine.
Clan 59.
Kod kategorizacije ugostiteljskih objekata koji se nalaze u zgradama registrovanim kao kulturnoistorijski
spomenici i u ambijentalnim celinama, može se odstupiti od tehnickih standarda
propisanih za odredenu kategoriju objekata, ako ti standardi nisu u skladu s posebnim
standardima i merama zaštite propisanim za te objekte.
Clan 60.
Minimalni uslovi koje moraju ispunjavati ugostiteljski objekti propisani ovim pravilnikom
odnose se i na ugostiteljske objekte koji posluju pod drugim nazivom, a koji nisu obuhvaceni
ovim pravilnikom.
Clan 61.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da veže:
1. Pravilnik o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smeštaj ("Službeni glasnik SRS", br.
38/73);
2. Pravilnik o minimalnim tehnickim uslovima objekata i poslovnih prostorija za vršenje
ugostiteljske delatnosti ("Službeni glasnik SRS", broj 19/69);
3. Pravilnik o uslovima uredenja i opremanja i sanitarno-tehnickim uslovima prostorija u
kojima se pružaju usluge smeštaja i ishrane turistima u domacinstvima ("Službeni glasnik
SRS", broj 2/90).
Clan 62.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku
Republike Srbije".

Additional information