Error
  • Error loading feed data

Planine

Planine u Srbiji

Sara KejApsolutna (nadmorska) visina tačke je vertikalno rastojanje između srednjeg nivoa mora i same tačke na fizičkoj površi Zemlje.

Relativna visina predstavlja razliku apsolutnih (nadmorskih) visina dveju tačaka na fizičkoj površi Zemlje, izražava se u metrima.

 


Relativna visina se često koristi u planinarstvu npr. za sračunavanje savladanih uspona i silazaka prilikom planinarskih akcija (u praksi se očitavanje nadmorskih visina vrši sa topografskih karata krupnijih razmera (1:100 000 do 1: 25 000).

U Srbiji ima više planinskih sistema, a to su: karpatski, balkanski, rodopski, dinarski i šarsko-pindski, pored njih postoje i planine panonske nizije, koje su ostaci starog panonskog kopna u panonskom moru, a to su: Fruška Gorai Vršačke planine.

Expedia.com

Karpatski planinski sistem malim delom zahvata našu zemlju i proteže se uz Đerdap sa Karpata u pravcu juga preko planina: Deli Jovan, Veliki krš, Homoljske planine, Kučaj i Rtanj.

 

Balkanski planinski sitem prostire se pravcem od zapada na istok, od reke Velike Morave do Crnog mora. Na severu se graniči Karpatima, a na jugu Rodopima. Ovom planinakom sitemu pripadaju planine: Ozren, Devica, Svrljiške planine, Suva planina i Stara planiina.

Rodopski planinski sistem proteže se od zapadne Srbije, preko Crne Gore, Centralne i Južne Srbije. U ovaj planinski sistem spadaju : Avala, Kosmaj, Bukulja, Rudnik, Kopaonik i dr.

 Dinarski planinski sistem
prostire se od Istočne Bosne, preko Durmitora, Sinjajevine, Komova, Prokletija i planina na Kosovu i Metohiji.

Šarsko-pindski planinski sistem nastavlja se na Dinarski i čine ga Šar planina, Korab i ostale planine uz Albansku granicu na jug.

 

Turizam u Srbiji

Additional information