Error
 • Error loading feed data

Novi Sad

Novi SadNovi Sad se nalazi na granici Bačke i Srema, na obali Dunava i malog bačkog kanala, a grad gleda u severne obronke Fruške gore.
Na početku habzburške vladavine pred kraj 17. veka, stanovnicima pravoslavne veroispovesti je bilo zabranjeno da stanuju u Petrovaradinu. Srbi su zato 1694. osnovali novo naselje na levoj obali Dunava. Grad je tada dobio ime Racka varoš. Drugo ime korišćeno za ovo naselje bilo je Petrovaradinski Šanac, nakon čega je 1748. godine Kraljica Marija Terezija je donela proglas: „Mi, Marija Terezija, Božjom milošću carica rimska a kraljica Ugarske, Češke, Dalmacije, Hrvatske, Slavonije, Rame, Srbije, Galicije, Lodomerije itd. dajemo glasom ovoga pismena na znanje svakome, koga se tiče … da taj toliko puta spominjani naš Petrovaradinski kameralni grad, koji leži na drugoj strani Dunava u bačkoj županiji na zemljištu Sajlovo, silom naše kraljevske moći i ugleda iz ranije navedenih razloga … učinimo svojim slobodnim kraljevskim gradom i da ga uvrstimo, primimo i upišemo u broj, krug i red ostalih naših slobodnih kraljevskih gradova naše kraljevine Ugarske tako i naših naslednih zemalja, ukidajući mu dosadašnje ime Petrovaradinski Šanac, nađosmo za shodno da se ubuduće zove Neoplanta, nemački Ney-Satz, mađarski Uj-Videgh, bugarski Mlada Loza i srpski Novi Sad.“

Novi SadOd osnivanja 1694, Novi Sad je centar srpske kulture i dobio je ime „Srpska Atina“. Novi Sad je veliki industrijski i finansijski centar srpske ekonomije kao i univerzitetski grad.
U gradu se nalazi nekoliko muzeja, Muzej Vojvodine, koji je osnovala Matica srpska 1847, u kojoj se nalazi kolekcija srpske kulture i života u Vojvodini tokom istorije. Muzej Novog Sada na Petrovaradinskoj tvrđavi ima stalnu kolekciju istorije tvrđave.
U julu svake godine održava se muzički festival Egzit, koji godišnje posećuje oko 150.000 posetilaca što je jedna od najznačajnijih turističkih manifestacija u Srbiji. Pored ovog festivala, Novosadski sajam privlači mnoge ljude na sajam,  ali se posebno ističe poljoprivredni sajam, jer je Novi Sad glavni grad Vojvodine koja se odlikuje bogatom poljoprivrednom tradicijom. U gradu postoji turistička luka kod Varadinskog mosta na koju  pristaju brodovi koji krstare Dunavom. Najpoznatija građevina u Novom Sadu je Petrovaradinska tvrđava, koja pruža odličan pogled na grad. Takođe u blizini je i Nacionalni park Fruška Gora koji je udaljen oko 20 km od centra grada.

 • Novi Sad
 • Author: Aleksandar Saša Rakić
 • Comments: 0
 • Novi Sad
 • Author: Aleksandar Saša Rakić
 • Comments: 0
 • Novi Sad
 • Author: Aleksandar Saša Rakić
 • Comments: 0
 • Novi Sad
 • Author: Aleksandar Saša Rakić
 • Comments: 0
 • Novi Sad
 • Author: Aleksandar Saša Rakić
 • Comments: 0

Additional information