Error
  • Error loading feed data

Gradovi u Srbiji

Grad je urbano naselje u kome većina stanovništva živi od industrije, trgovine i servisnih delatnosti za razliku od sela gde je većina ekonomskih aktivnosti zasnovana na poljoprivredi.

Gradovi u Srbiji su teritorijalne jedinice koje su utvrđene Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, koja predstavlja ekonomski, administrativni, geografski i kulturni centar šireg područja i ima više od 100.000 stanovnika.

Teritorija za koju se obrazuje grad, predstavlja prirodnu geografsku celinu, ekonomski povezan prostor koji poseduje izgrađenu komunikaciju među naseljenim mestima sa sedištem grada kao gravitacionim centrom.

Prema Zakonu o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije koji je usvojen 28. decembra 2007. u Narodnoj skupštini, Srbija ima 24 grada.

Beograd

Kragujevac

Novi Pazar

Sombor

Valjevo

Kraljevo

Novi Sad

Sremska Mitrovica

Vranje

Kruševac

Pančevo

Subotica

Zaječar

Leskovac

Požarevac

Užice

Zrenjanin

Loznica

Priština

Čačak

Jagodina

Niš

Smederevo

Šabac

Aleksandrovac

Aranđelovac

Ruma

 

 

Additional information