Error
  • Error loading feed data

Tara

Tara1Planina Tara se nalazi u zapadnom delu Srbije i zauzima  površinu od 183 km2. Planina se prostire 50 km u dužinu i 22 km u širinu sa prosečnom nadmorskom visinom od 1200 m. Najviši vrh je Kozji rid (1591 m). Tara se nalazi na teritoriji opština Bajina Bašta i Užice.

Udaljenost Tare od Beograda je 180 km, a od Užica 43 km. Najbliža železnička stanica planini Tari je u Braneškom polju koja se nalazi na pruzi BeogradBar i koja je udaljena 15 km. Pored ovih saobraćajnih veza veoma važna je saobraćajnica koja preko Kremana, Taru povezuje sa Zlatiborom  (38 km) i dalje vodi ka moru ili Užicu.

TaraNajpoznatiji turistički lokaliteti na planini Tari su Kaluđerske Bare, Mitrovac, Zaovine sa svojim jezerima, Šljivovica, Sokolina, Predov Krst sa prelepim vidikovcem na njemu.

Položaj planine Tare predstavlja povoljan uslov za razvoj turizma, jer omogućava raznovrstan sadržaj turističkog boravka, odnosno posetu većem broju turističkih lokaliteta. Po bogatstvu i raznovrsnosti turističih vrednosti, ekološki očuvana prirodna sredina, pogodni tereni za zimske sportove, bogat i raznovrstan biljni i životinjski svet, klima, reka Drina sa veštačkim jezerima Zaovine i Perućac, daju ovoj planini veliku turističku vrednost. Tara ima povoljan položaj prema turističkim destinacijama u neposrednoj okolini: Užicu, Mokroj Gori, Višegradu sa brojnim kulturno-istorijskim spomenicima, koji privlače izletnička kretanja turista stacioniranih na Tari u cilju zadovoljenja obrazovno-kulturnih potreba i bogatijeg sadržaja i boravka.

Tokom zimskog perioda povoljni su uslovi za sankanje i nordijsko skijanje. Mogućnosti alpskog skijanja su ograničene zbog visinske razlike od  svega 400 m i dužine staza koje ne prelaze ni 2 km.

Najkvalitetniji skijaški tereni su u reonu Predovog krsta, sa visinskom razlikom od 500 m. Dužina staze je od 3 do 5 km. Reljef Tare ima pogodna rekreativna svojstva, jer mali nagibi pogoduju šetnji, jahanju, različitim sportskim igrama, korišćenju trim staze i slično.

Additional information