Error
  • Error loading feed data

Jagodina

Đurđevo brdoJagodina se nalazi na reci Belici u srednjem Pomoravlju. Gornjovelikomoravska kotlina u kojoj je smeštena Jagodina pruža se meridijanski između Stalaćke i Bagrdanske klisure.

Pobrđe oko grada čine ogranci okolnih masiva kao i terase nastale povlačenjem Panonskog jezera, a usečene koritima pritočnih reka. U reljefu ovog kraja, sem ovog dela koji bi izdvojili kao središnji i ravničarski u srednjem toku Velike Morave i donjih tokova njenih pritoka, možemo izdvojiti još dve predeone celine. To su istočni planinski predeo koji pripada Karpatsko-Balkanskim planinama i zapadni predeo koji pripada Rodopskim planinama. Ovu celinu, zapadno od Velike Morave, čine niske planine Juhor (773m), Crni Vrh (707m) i ogranci Gledićkih planina. Između njih je Levački basen.

Na klimatske odlike Jagodine od presudnog značaja je što je visokim planinama odvojena od izrazitih uticaja iz Sredozemnog mora a široko otvorena prema Panonskoj niziji. Time se grade odlike umereno kontinentalne klime sa hladnim zimama i toplim letima, uz manja odstupanja, dok se u proleće snažnije osećaju toplija strujanja sa juga utičući na brže topljenje snega, na porast vodostaja i brži rast vegetacije.

Srednja godišnja temperatura iznosi 11,2°C - 11,7 °C. Srednje mesečne temperature vazduha se kreću od -0,8 °C u januaru do 22,2 °C u julu. Takav raspopred temperature je uslovljen prodorom hladnih vazdušnih masa sa severa i toplih sa juga. Srednje mesečne temperature premašuju još u martu 10 °C i zadržavaju se iznad te vrednosti sve do novembra. Taj dugi devetomesečni period pruža široke mogućnosti za turistička kretanja ka okolnim izletištima radi odmora, rekreacije, lova i ribolova.

Pomoravlje je relativno bogato spomenicima srednjevekovne kulture, jer je to bila pozornica važnih istorijskih zbivanja. U trećoj četvrtini 13. veka, pod udarcima Turaka, ekonomski, politički i kulturni centar pomera se na sever u oblasti Zapadne i Velike Morave. Udaljeni od izvornih oblasti Raške i makedonske škole, odnosno srpsko-vizantijske škole, moravski neimari stvaraju nove arhitektonske kombinacije u kojima koriste tekovine svojih prethodnika, ali ih u isto vreme osvežavaju novim elementima istočnjackog porekla. Tako nastaje nova arhitektonska škola pod imenom moravska škola. U neposrednoj blizini Jagodine nalaze se značajni spomenici ove škole-manastiri Ravanica, Manasija, Kalenić, Jošanica i u ruševinama Sićevac. Ostali manje poznati manastiri su Tomić, Jaković i Ivkovački.

U Jagodini se nalazi i konak hajduk Veljka Petrovića sa početka 19. veka, kao i tri crkve.

U današnje vreme Jagodina je značajan Turistički centar u kome se nalazi nekoliko atrakcija koje su jedinstvene u turističkoj ponudi Srbije. Akva park je jedinstven u Srbiji i  sadrži 6 bazena za sportske i rekreativne aktivnosti sa vodenim atrakcijama za decu i sistem tobogana ukupne dužine oko 400 metara, gde se izdvaja novoizgrađeni tobogan visine od 15 m i dužine od 150 m.Muzej Voštanih figura je otvoren 29. aprila 2008. Muzej je jedan od šest muzeja u Evropi a prvi u Srbiji sa likovima domaće istorije od Svetog Save do Koštunice i Divca. Muzej se prostire na 450 m2 i ima 28 figura u stalnoj postavci.  Zoo Park Jagodina je počeo sa radom 10.jula 2006. godine, danas ima preko 30 vrsta životinja sa više od 80 životinja. Đurđevo brdo je gradsko izletište i oaza zelenila i cveća, opremljeno klupama za odmor, stazama za šetnju, dečijim zabavnim parkom i prelepom letnjom pozornicom sa amfiteatrom za 1200 posetilaca.

Additional information